POIR

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółki EMKA – Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)