Umowa przewozu osób – co powinna zawierać?

Umowa przewozu osób – co powinna zawierać?

Umowa przewozu osób

Wynajmując autokar z usługą przewozu, musimy zawrzeć z firmą transportową odpowiednią umowę. Zabezpiecza ona nas – klientów, jak również wybraną firmę. Zawarte są w niej informacje dotyczące m.in. stanu i wieku autokaru – im pojazd starszy, tym cena niższa, ale też niższy standard, komfort, a nawet bezpieczeństwo. Wśród innych ważnych informacji jest również zapis o standardzie wynajętego pojazdu oraz ilości zapewnionych kierowców na trasie. To szczególnie istotne na długich trasach, powyżej 600 km. Dodatkowo umowa z firmą transportową zawierać powinna informacje o tym, kto pokrywa diety i koszt noclegów kierowców, a także opłaty za autostrady i parkingi.

Najważniejsze informacje w umowie najmu autokaru

Podpisując umowę najmu autokaru z firmą transportową, należy zwrócić uwagę na kilka ogromnie ważnych szczegółów. Po pierwsze, w umowie musi znaleźć się data i nazwa miejscowości, w której została zawarta. Kolejne dane to imię i nazwisko przewoźnika, imiona jego rodziców, miejsce zamieszania, seria i numer dowodu osobistego, nazwa działalności gospodarczej, którą prowadzi, a także numer Ewidencji Działalności Gospodarczej. Takie same dane musi podać najemca. Ponadto w umowie zawiera się markę, rok produkcji i numer rejestracyjny wynajmowanego pojazdu, daty wynajęcia i liczbę kierowców, która w okresie wynajmu będzie obsługiwała autokar. Dodatkowo musi się pojawić informacja dotycząca ustaleń w sprawie wynagrodzenia dla wynajmującego. Aby zabezpieczyć obie strony, w umowach znajduje się często również paragraf, który mówi o tym, że w przypadku spraw nieuregulowanych umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

Potrzeby i oczekiwania

Oprócz koniecznych danych podczas spisywania umowy można zawrzeć w niej informacje i ustalenia dotyczące wyposażenia autokaru. Szczególnie na długich trasach powinniśmy zdecydować się na wersję o podwyższonym standardzie. W takich pojazdach znaleźć można telewizory, odtwarzacze DVD, barek, lodówkę, WC, nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej, klimatyzację. Możliwe jest także wynajęcie autokaru z Wi-Fi, jeśli takie jest życzenie klienta.